Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan?

Untitled

Wellicht klinkt het bekend in de oren, het nummer van het Goede Doel: België. Over emigreren, maar waar heen? Met die vraag kunnen wij je helaas niet helpen. Maar we geven je hier wel een aantal handige tips voor als je de bestemming al wel hebt gekozen.

  • Belastingen

Voor ieder land en iedere situatie gelden weer andere regels. Neem een belastingadviseur in de arm die ervaring heeft met emigratie, dit voorkomt een hoop narigheid later. Hij of zij kan ook helpen het emigratieaangiftebiljet inkomstenbelasting in te vullen. Ook op het gebied van de kinderbijslag kan deze uitkomst bieden. Heb je bijvoorbeeld recht op Nederlandse of buitenlandse kinderbijslag? En hoe hoog is deze dan?

  • Verzekering

Controleer of je ziekte kosten verzekering een wereld dekking heeft met de optie voor repatriëring. Dit is een waardevolle aanvulling voor als je in Nederland behandeld wilt of moet worden, ook voor de meeverzekerde en bij overlijden. Controleer ook bij je zorgverzekeraar of je een E111 formulier of Europese Ziekteverzekeringskaart (EHIC) nodig hebt. Daarnaast kan het ook van groot belang zijn je pensioen en sociale verzekeringen door te nemen. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot internationale waardeoverdracht?

  • Aankoop 2e huis

Is de woning juridisch in orde. In Frankrijk en Spanje gelden andere wetten waardoor je als koper nog wel eens opgezadeld kan zijn met het verleden van de vorige eigenaar. Te denken is aan recht van overpad, of overnemen oude schulden op het huis.

  • Diploma´s, getuigschriften, uittreksels en rijbewijs

Laat deze waarmerken en vertalen en kijk of deze dezelfde geldigheid hebben in het buitenland. Soms is het bijvoorbeeld nodig een internationaal rijbewijs aan te vragen om in het buitenland te mogen auto rijden. Ook een uittreksel van het geboorteregister en van de huwelijksakte zijn nodig. Ook deze moeten internationaal zijn.

goedgedragVergeet niet om..

Vergeet je natuurlijk niet uit te schrijven bij het bevolkingsregister, een bewijs van goed gedrag aan te vragen, inentingen te nemen en zorg er ook voor dat je aan kan tonen dat goederen van jou zijn. Dit laatste is voornamelijk van belang omdat er vaak invoerrechten van toepassing zijn. Denk ook nog aan abonnementen die opgezegd moeten worden of waar adreswijzigingen voor moeten worden doorgegeven.

Een voorbeeld van een verklaring van goed gedrag is hier rechts te zien.

Wanneer je aan dit alles gedacht hebt ben je klaar voor je verhuizing. Gebruik voor de verhuizing zelf ook deze handige checklist.

Reacties zijn gesloten.

© AllRound verhuizingen - 2014