Nieuw belastingverdrag met Duitsland

.3

Wie woont in Duitsland maar werkt in Nederland, of andersom, krijgt te maken met het betalen van belastingen aan twee landen. Dat geldt ook voor mensen die een uitkering of pensioen uit Nederland krijgen. Om te voorkomen dat mensen in deze gevallen dubbel belasting betalen, zijn er afspraken tussen Nederland en Duitsland gemaakt. Deze afspraken zijn al in 1959 vastgelegd in een belastingverdrag, dat in 2012 vernieuwd is. Naar verwachting gaat het nieuwe belastingverdrag per 1 januari 2015 in, een jaar later dan in eerste instantie de bedoeling was.

Wat betekent het belastingverdrag voor mij?

In het belastingverdrag is vastgelegd welk land recht heeft belastingen te heffen. Dat betekent duidelijkheid voor zowel het bedrijfsleven als werknemers en voorkomt dubbele betaling van belasting. Woont u in Duitsland maar werkt u in Nederland, dan betaalt u vooral belasting over uw inkomen in Nederland. Er zijn echter situaties waarin u juist in Duitsland belasting betaalt. Bijvoorbeeld als u aan boord van een schip of luchtvaartuig werkt. De uitzonderingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het nieuwe belastingverdrag dat in 2012 ondertekend is, compenseert vooral Nederlanders die in Duitsland werken, maar in Nederland wonen. Dat betekent dat zij profiteren van de Nederlandse fiscale aftrekposten als hypotheekrenteaftrek. Voor gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden die in Duitsland wonen geldt: wie per jaar meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit Nederland ontvangt, betaalt daarover in Nederland belasting.

Reacties zijn gesloten.

© AllRound verhuizingen - 2014