Scheiden met kinderen: rechten en plichten bij een verhuizing

kinderen-verhuizing-scheiding-header

Wie gaat scheiden en een eigen woning heeft, moet met veel factoren rekening houden. Wanneer er kinderen in het spel zijn, rijst ook de vraag bij wie van de ouders de kinderen gaan wonen. Ook hier zijn verschillende regels voor.

Als de ouders samen het gezag hebben, kan de ouder bij wie het kind niet woont een verhuizing van de verzorgende ouder tegenhouden. Maar ook als de ouders geen gezamenlijk gezag hebben, heeft de ouder zonder gezag invloed. Zo wordt het voorbeeld geschetst van Wil en Maria, na hun scheiding kwamen de kinderen bij Maria te wonen en kreeg zij het gezag. Na een tijdje besloot zij met de kinderen naar Engeland te verhuizen, maar Wil stapte naar de rechtbank. Hij was bang dat hij zijn kinderen te weinig zou zien.

De gezaghebbende ouder heeft hierbij als plicht om de kinderen te verzorgen en op te voeden, dit houdt ook in dat de ontwikkeling van de banden tussen de kinderen en hun vader bevorderd moet worden. Deze plicht beperkt zich niet alleen tot ouders met gezamenlijk gezag, maar geldt altijd. Meer informatie over de rechten en plichten rondom het gezag over de kinderen, kan opgevraagd worden bij de Jurofoon.

Behalve de rechten en plichten bij een scheiding, moet natuurlijk het welzijn van het kind voorop staan in deze moeilijke tijd. Villa Pinedo heeft een erg mooi filmpje gemaakt, waarin kinderen advies geven aan ouders over hoe ze het best met hun kinderen om kunnen gaan in de periode rondom een scheiding.

Reacties zijn gesloten.

© AllRound verhuizingen - 2014